Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee adequate zorg.

Het kwaliteitsstatuut (goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland, ZiN) ligt ter inzage op de praktijk. Wanneer u de intake bij mij doorloopt vraag ik u het kwaliteitsstatuut ook door te lezen. Al naar gelang uw wens krijgt het document mee of u kunt het statuut op de praktijk inzien en lezen.

Vanaf 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In een bijgevoegde privacystatement informeer ik u over uw rechten en onze plichten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Kwaliteitsstatuut kunt u inzien door op deze link te klikken.