MW. F.M. (Mariette) van Tuyll van Serooskerken
klinisch psycholoog en psychotherapeut

 

 

Mijn naam is Mariette, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Inmiddels ben ik alweer 25 jaar werkzaam binnen de GGZ, waar ik zowel met individuele cliënten als met groepen werk. Gaandeweg heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek.

Opleiding, registraties en lidmaatschappen

In 1997 heb ik de studie psychologie aan de Leidse Universiteit afgerond; aansluitend startte ik met de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan de RINO Noord-Holland in Amsterdam. Sinds 2002 sta ik geregistreerd als psychotherapeut en GZ-psycholoog. In 2015 startte ik met de opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen en ben sinds 2018 ook geregistreerd klinisch psycholoog.

Visie

Als therapeut bied ik een veilige omgeving waarin u zicht krijgt op uw gevoelens, gedachten en ervaringen en herkent daarin patronen, die u belemmeren in de omgang met uzelf en/of anderen. Door te begrijpen waar deze belemmeringen vandaan komen en zicht te krijgen op zowel de patronen, als de onderliggende gevoelens, krijgt u meer gevoel voor uzelf en voor uw omgeving. Alsook meer begrip voor onderliggende behoeften, waardoor klachten beter begrepen kunnen worden. Het vinden van betekenis in klachten en symptomen geeft zelfvertrouwen en ruimte. Het verstevigt het gevoel van identiteit. Het samen verkennen van de (emotionele) binnenwereld, zodat identiteit vanuit een betekenisvolle ervaringen verder kan groeien. Vanuit dit doorleefde inzicht bent u beter in staat om te gaan met moeilijke situaties en complexe gevoelens. Waardoor u meer stabiliteit en begrip ervaart en kunt gaan vertrouwen op uw eigen koers.

Registraties en lidmaatschappen

In 1997 heb ik mijn studie psychologie aan de Leidse Universiteit afgerond, aansluitend startte ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan de RINO Noord-Holland. Sinds 2002 sta ik geregistreerd als psychotherapeut en gz-psycholoog en sinds 2018 ook als klinisch psycholoog.

BIG-Registraties:

  • Psychotherapeut BIG-register: 79059163616
  • Klinisch psycholoog/GZ-psycholoog BIG-register: 59059163625

Lid van:

  • LVVP Landelijke Vereninging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
  • NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • NIP Nederlands Instituut voor Psychologen
  • FGzPt Klinisch Psycholoog
  • AGGT Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente

lvvp
NVP
nip-logo1
logo-FGzPt

Samenwerking

In mijn praktijk werk ik nauw samen met Eline Tappel. Zij is basispsycholoog. Hieronder omschrijft ze haar werkzaamheden.

Als basispsycholoog maak ik onderdeel uit van de diagnostische fase. In deze fase neem ik psychodiagnostisch onderzoek af. Dit houdt in dat middels vragenlijsten en psychologische testen een deel van de klachten, coping, persoonlijkheidstrekken en –ontwikkeling in kaart worden gebracht. Daarnaast geef ik in deze fase voorlichting over de praktijkhuishouding.

In de behandelfase wordt blended care aangeboden. Aanvullend op de psychotherapiebehandeling kunnen cliënten met inzet van E-health (digitale zorg) werken aan de vermindering van klachten en het vergroten van hun welbevinden. Met de inzet van online modules, dagboeken, oefeningen en feedback ondersteun ik cliënten in dit onderdeel.

MW. E. (Eline) Tappel
psycholoog

Verder werk ik samen met Chris van der Spek. Hij is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Hij is een dagdeel in de week werkzaam in de praktijk en maakt onderdeel uit van de intake en behandelfase.

Hieronder omschrijft hij zijn werkzaamheden.

Ik heb tot mijn pensioen, augustus 2023, in verschillende functies gewerkt bij Mediant GGZ. Ik heb o.a. gewerkt als sociotherapeut in de klinische psychotherapie (voorheen de Wieke). De laatste 18 jaar heb ik gewerkt op  afdeling Boerhaven, centrum voor persoonlijkheidsstoornissen.  Ik werk nu nog enkele dagdelen in psychotherapiepraktijk VTVS. Ik houd mij bezig met intakes, groepsbehandeling en Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde. Als SPV ben ik vooral gericht op de wisselwerking tussen cliënt en zijn omgeving. Bij het begrip omgeving kun je denken aan partner, gezin, familie, vrienden, werk, financiën, studie, buurt enz. Kortom alle factoren die van invloed kunnen zijn op de geestelijke gezondheid en psychische problemen van de cliënt. De sociale psychiatrie is m.i. een onmisbare aanvulling op de intrapsychische psychotherapie. Ik heb kennis van de ‘sociale kaart’. Ik heb me in de loop der tijd verdiept in verschillende therapiemethodes zoals SFT (schematherapie), MBT (verbeteren mentaliserend vermogen) en GIT PD (algemene behandeling persoonlijkheidsstoornissen).  Mijn werk is aanvullend  en ondersteunend bij de psychotherapie van Mariette van Tuyll. Zij is regiebehandelaar.

Dhr. C. (Chris) van de Spek
Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)