Klachten

Mijn insteek is het uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en passende zorg te verlenen. Toch kan het voorkomend dat u niet helemaal tevreden bent. Ik vind het prettig als u mij dit laat weten, zodat we de behandeling eventueel op een voor u prettigere manier kunnen voortzetten of eventueel met een passende verwijzing.

Indien u toch niet tevreden bent met de hulp die u gekregen heeft en/of de bejegening, dan is het mogelijk hiervoor een klacht in te dienen. Het is wel raadzaam deze in eerste instantie te bespreken. Wanneer dit tot onvoldoende tevredenheid leidt kunt u zich desgewenst wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (de LVVP – klik hier).