Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De behandeling binnen de specialistische GGZ wordt afgezien van het wettelijk eigen risico (grotendeels) vergoed vanuit het basispakket. Uw vergoeding hangt af van uw soort verzekering. Ik werk samen met enkele zorgverzekeraars, maar ook ongecontracteerd. Bij ongecontracteerde zorg krijgt u afhankelijk van uw verzekering de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent. Sinds 2016 is het wettelijk verplichte eigen risico €385,- per jaar. U betaalt dus zelf de eerste €385,- aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Indien u een vrijwillig hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar zal deze dit hogere bedrag bij u in rekening brengen. Het eigen risico wordt aan het eind van uw behandeling of na een jaar behandeling bij u gedeclareerd door de zorgverzekeraar.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid.

In het geval u een afspraak mist of bij een afzegging van minder dan 24 uur voor het consult breng ik €50,- bij u in rekening. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij uw verzekering.

Vergoedingen

Ik werk samen met de volgende zorgverzekeraars:

  • A.S.R.
  • Caresq
  • Ditzo
  • DSW
  • In Twente
  • Menzis 
  • Stad Holland
  • Zilveren Kruis 
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ (vanaf 2024)

Om te kijken welke vergoeding u voor therapie krijgt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bij een volledige restitutie polis bent u vrij in het kiezen van uw behandelaar en wordt in principe alles vergoed. Sommige verzekeraars verkopen een restitutie polis maar vergoeden niet het hele bedrag, maar ongeveer 90% van de kosten. Het is belangrijk van te voren goed na te kijken wat uw zorgverzekeraar u biedt, zodat u op de hoogte bent van de financiële afhandeling.

Bij een natura- of combipolis krijgt u een deel van de kosten vergoed, een door de zorgverzekeraar vastgesteld percentage tussen de 50% en 80%. Belangrijk is u hierop van tevoren te oriënteren.

Verder werk ik ook contractvrij.
Het is raadzaam om voor de start van een behandeling de site van de contractvrije psycholoog te lezen en uw eigen polis goed door te nemen. Op de site van de contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl) vindt u alle vergoedingen per verzekering.

U of uw zorgverzekeraar krijgt maandelijks krijgt een factuur waarin de behandelafspraken en de behandelduur staat beschreven.

Het is van belang bij eventuele verandering van zorgverzekeraar de behandelaar op de hoogte te stellen.

Zie voor verdere informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven en prestaties, Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).