Om vergoeding van de kosten voor uw zorgverzekeraar mogelijk te maken is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Daarin moet worden vermeld of u wordt verwezen voor een behandeling binnen de specialistische GGZ (S-GGZ) en om welke (voorlopige) diagnose het gaat. Deze verwijzing kan worden geschreven door een huisarts, een psychiater of een bedrijfsarts. Ook is het voor de specialistische GGZ van belang dat er in de verwijzing iets vermeld wordt over de Zorgvraagzwaarte.